Tekmovati

Jadrnica tekmuje od njenega pripravljalnega signala in vse dokler ne konča in se umakne s ciljne linije in od oznak ali odstopi, ali dokler regatni odbor ne signalizira splošnega odpoklica, odložitve ali razveljavitve plova.