Pravilo

(a) Pravila v tej knjižici, vštevši Definicije, Regatne signale, Uvod, preambule in pravila iz zadevnih dodatkov, ne pa naslovi;

(b) ISAF Predpis 19, Kodeks primernosti; Predpis 20, Oglaševalski kodeks; Predpis 21, Protidopinški kodeks; in Predpis 22, Klasifikacijski kodeks jadralcev;

(c) predpisi nacionalne zveze, razen kadar so spremenjeni z jadralnimi navodili v skladu z morebitnimi predpisi nacionalne zveze po jadralnem regatnem pravilu 88;

(d) pravila razreda (za jadrnice, ki tekmujejo po sistemu handicap ali rating, so pravila tega sistema ‘pravila razreda’);

(e) obvestilo o regati;

(f) jadralna navodila; in

(g) vsi drugi dokumenti, ki so predpisani za prireditev.