Štartati

Jadrnica štarta po tem, ko je bila ob ali po svojem štartnem signalu v celoti na predštartni strani štartne linije in je zadostila jadralnemu regatnemu pravilu 30.1, če je uporabljeno, in katerikoli del njenega trupa, posadke ali opreme prečka štartno linijo v smeri prve oznake.