Dokončenie

Loď dokončila keď akákoľvek časť jej trupu, alebo posádky či výstroja v normálnej polohe, pretne cieľovú čiaru v smere trate od poslednej značky, buď po prvý raz, alebo ak podstúpila trest podľa pravidla 44.2, alebo po náprave chyby, ktorú urobila na cieľovej čiare, podľa pravidla 28.1.