Zaujatá strana

Osoba, ktorá môže získať alebo stratiť dôsledkom rozhodnutia protestnej komisie, alebo ktorá má úzky osobný záujem na rozhodnutí.