Prekážka

Predmet, ktorý loď nemôže minúť bez podstatnej zmeny smeru, keby plachtila priamo k nemu a bola jednu dĺžku svojho trupu od neho. Predmet, ktorý možno bezpečne minúť len jedným bokom, a priestor takto označený v plachetných smerniciach sú tiež prekážkami. Avšak, loď ktorá preteká nie je prekážkou pre druhé lode, pokiaľ sa od nich nepožaduje, aby jej dávali prednosť dávali jej miesto či miesto na značke alebo ak platí pravidlo 22, aby sa jej vyhýbali. Loď v pohybe vrátane pretekajúcej lode nie je nikdy súvislou prekážkou.