Celkom vzadu a celkom vpredu; Krytie

Loď je celkom vzadu od druhej, keď jej trup a výstroj v normálnej polohe sú za čiarou vedenou priečne najzadnejším bodom trupu a výstroja druhej lode v normálnej polohe. Druhá loď je celkom v predu. Sú v krytí ak žiadna z nich nie je celkom vzadu. Sú všk tiež v krytí ako loď medzi nimi je tiež v krytí s obidvoma. Tieto výrazy platia vždy pre lode na vetre z rovnakého boku. Tieto výrazy neplatia pre lode na vetre z opačných bokov, iba ak by platilo pravidlo 18 alebo obe lode plachtia pod väčším uhlom ako deväťdesiat stupňov k skutočnému vetru.