Strana

A strana na rokovaní: protestujúci; protestovaný; loď žiadajúca o nápravu; loď alebo pretekár, ktorých možno potrestať podľa pravidla 69.1; preteková komisia alebo usporiadateľ pri rokovaní podľa pravidla 62.1(a).