Odklad

Odložená rozjazda je posunutá ešte pred jej plánovaným štartom, ale sa môže odštartovať či zrušiť neskôr.