Správny smer

Smer, ktorým by loď plachtila, aby dokončila čo možno najskôr v neprítomnosti iných lodí uvedených v pravidle, ktoré používa tento pojem. Loď nemá správny smer pred svojím štartovým znamením.