Protest

Obvinenie podľa pravidla 61.2 loďou, pretekovou komisiou alebo protestnou komisiou, že loď porušila pravidlo.