PRETEKANIE

Loď preteká od svojho prípravného znamenia až pokiaľ nedokončí a neopustí cieľovú čiaru a značky ,alebo nevzdá, alebo až pokiaľ preteková komisia nedá znamenie všeobecného odvolania, odkladu ,alebo zrušenia.