Miesto

Priestor, ktorý za daných podmienok potrebuje loď, aby mohla okamžite manévrovať podľa správneho námorníckeho spôsobu.