pravidlá

(a) Pravidlá v tejto knižke vrátane Definícií, Znamení pretekov, Úvodu, preambúl a pravidiel príslušných Dodatkov, ale nie nadpisy;

(b) ISAF Smernica 19, Kódex spôsobilosti; Smernica 20, Reklama; Smernica 21, Antidoping a Smernica 22, Klasifikácia jachtárov;;

(c) predpisy národného zväzu, pokiaľ neboli zmenené plachetnými smernicami v zhode s predpismi národného zväzu podľa pravidla 88, ak také sú;

(d) triedové pravidlá (pre loď pretekajúcu podľa handicapového alebo ratingového systému sú pravidlá daného systému „triedovými pravidlami“);

(e) rozpis pretekov;

(f) plachetné smernice; a

(g) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré riadia preteky.