Štartovanie

Loď štartuje keď potom, čo bola celá na predštartovej strane štartovej čiary pri svojom štartovom znamení alebo po ňom, a potom čo vyhovela pravidlu 30.1, ak toto platí, pretne akoukoľvek časťou svojho trupu, posádky či výstroja štartovú čiaru v smere na prvú značku.