OKRUH

Priestor okolo značky vo vzdialenosti troch dĺžok trupu tej lode, ktorá je k nej bližšie. Loď je v okruhu ak je v okruhu akákoľvek časť jej trupu .