ZNAMENIA PRETEKOV

Významy vlajkových a zvukových znamení sú uvedené nižšie. Hrot šípky smerujúci nahor alebo nadol ( ) znamená, že sa vlajkové znamenie vyťahuje alebo spúšťa. Bod ( ) znamená jeden zvuk; prerušovaná čiara znamená opakované zvuky; dlhá čiara znamená dlhý zvuk. Keď je vlajkové znamenie vytiahnuté nad vlajkou triedy, platí toto znamenie iba pre túto triedu.

Znamenia odkladu


AP Rozjazdy, ktoré neboli odštartované, sa odkladajú. Znamenie výzvy sa dá 1 min po spustení, ak v tom čase rozjazda nie je znovu odložená alebo zrušená.


 
AP nad H
Rozjazdy, ktoré neboli odštartované, sa odkladajú. Ďalšie znamenia budú na brehu.AP nad A Rozjazdy, ktoré neboli odštartované, sa odkladajú. Dnes už nebude žiadna rozjazda.


vlajka 1


vlajka 2


vlajka 3


vlajka 4


vlajka 5

 
vlajka 6

AP nad a vlajkou čísla 1- 6 Odklad o 1- 6 hodín od plánovaného času štartu.

Znamenia zrušenia


N Všetky rozjazdy, ktoré boli odštartované, sú zrušené. Vráťte sa do priestoru štartu. Znamenie výzvy sa dá 1 min po spustení, ak v tom čase rozjazda nie je znovu odložená alebo zrušená.
N nad H Všetky rozjazdy sú zrušené. Ďalšie znamenia budú na brehu.


N nad A Všetky rozjazdy sú zrušené. Ďalšie znamenia budú na brehu.

 

Znamenia prípravyP Znamenie prípravy.I Platí pravidlo 30.1Z Platí pravidlo 30.2 .Čierna vlajka. Platí pravidlo 30.3 .

 

Znamenia odvolania

Skrátená traťX Individuálne odvolanie.Prvý opakovač Všeobecné odvolanie. Znamenie výzvy sa dá 1 min po jeho spustení.S Trať bola skrátená.
Platí pravidlo 32.2.

 

Zmena nasledujúceho úseku


– – – – –
C Poloha nasledujúcej značky bola zmenená.

doprava

doľava

skrátenie
úseku

predĺženie
úseku

 

Iné znameniaL

L Na brehu: Bola vyvesená vyhláška pre pretekárov. Na vode: Priblíž sa na vzdialenosť počutia alebo sleduj túto loď


– – – – –
M

Objekt, na ktorom je táto vlajka, nahrádza chýbajúcu značkuY

Oblečte si osobnú záchrannú vestu.


(bez zvuku)

Modrá vlajka alebo znak.

Táto loď pretekovej komisie je v pozícii na cieľovej čiare.