TEMEL PRENSİP

SPORTMENLİK VE KURALLAR

Yelken sporundaki yarışılar, kendilerinden uymaları ve uygulamaları beklenen, bir dizi kurallar tarafından idare edilirler. Sportmenliğin ana prensibi, bir kural hatası yaptıklarında, yarışıların hemen hatanın cezasını yerine getirmeleridir bu da yarışı terk etmek olabilir.

ÇEVRESEL SORUMLULUK
Katılımcılar ters çevresel etkileri en aza indirmeye davet edilirler.