GİRİŞ

Yelken Yarış Kuralları iki kısma bölünmüştür.

1.  Bölüm 1-7, tüm yarışçıları ilgilendiren kuralları içerir.

2.  Ekler A-P, kuralların detaylarını verir, belirli cins yarışmalara uygulanan kuralları      ve çok az sayıda yarışçı veya yöneticiyi etkileyen kuralları içerir.

Gözden geçirme Yarış kuralları her dört yılda bir, bu sporun uluslararası otoritesi olan Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) tarafından gözden geçirilir ve yayınlanır. Bu baskı 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olacaktır ancak 2008 yılında başlayan yarışlar için yürürlük tarihi yarış ilanı ve yarış talimatları ile geciktirilebilir. Sol yandaki işaretler 2005-2008 baş kısmındaki Bölümler 1 -7 ve Tanımlamalar üzerindeki önemli değişiklikleri göstermektedir. 2013 senesinden önce değişiklikler tasarlanmamıştır, ancak bu tarihten önce acil olduğu tespit edilen değişiklikler milli otoriteler aracılığı ile bildirilecek ve İSAF web sayfasında ilan edilecektir (www.sailing.org).

ISAF Kodları ISAF Seçilme Nitelikleri, Reklam, Anti-Doping ve Yarışçı Sınıflandırma Kodları (Yönetmelikler 19, 20, 21 ve 22) tanımlamada kural olarak geçmektedir ancak bu kitaba dahil edilmemişlerdir çünkü her an değiştirilebilirler. Bu kodların güncelleştirilmiş uyarlamaları İSAF internet sitesinde bulunmaktadır; yeni uyarlamalar milli otoriteler aracılığı ile duyurulacaktır.

Olaylar ve Çağrılar İSAF yarış kurallarının yorumlarını 2009-2012 Olay Kitabında yayınlar ve bunları kuralların bağlayıcı yorumlan ve açıklamaları olarak kabul eder. Ayrıca 2009-2012 Match Race Çağrı Kitabı ve 2009-2012 Takım Yarışı Çağrı Kitabı yayınlar ve bunları sadece umpire tarafından idare edilen match race veya takım yarışlarında bağlayıcı olarak kabul eder. Bu yayınlar İSAF web sitesinde bulunabilir.

Terimler Tanımlamalarda belirtilen terim kullanıldığında italik tipi veya başlangıç kısımlarında kalın italik olarak yazılmıştır (örneğin : yarış veya yarış). 'Yarış kuralı' Yelken Yarış Kuralları içinde bir kural anlamına gelir. 'Tekne' içindeki ekibi ile birlikte yelkenli tekne anlamına gelir. . 'Yarış Kurulu', yarış kurulu fonksiyonlarını yerine getiren herhangi bir kişi veya kuruldur. Bir kurala 'değişiklik' ona bir ilave veya kısmen veya tamamen iptalim içerir. 'Milli otorite' ISAF'a üye milli otorite anlamına gelir. Diğer kelimeler ve terimler, genel veya denizcilikteki anlamlarında anlaşıldığı gibi kullanılmıştır.

Ekler Bir ekteki kural geçerli ise, Bölüm 1-7 kurallarına aykırı olsa dahi bunların üzerinde hüküm ifade eder. Her ek bir harf ile belirtilmiştir. Bir ekteki kurala atıf, ekin harfini ve kural numarası içerir (örnek kural A1). Ek I veya O yoktur.

Kural değişiklikleri Milli Otoritenin talimatları, sınıf kuralları veya yarış talimatları, bir yarış kuralını ancak kural 86'da izin verildiği şekilde değiştirebilir.

Milli Otoritenin Talimatlarında değişiklikler Bir milli otorite kural 87 uyarınca talimatlarında değişiklikleri kısıtlayabilir.