5 ANTİ-DOPİNG

Bir yarışmacı, Dünya Anti-Doping Kodu, Dünya Anti-Doping Ajansı kuralları, ve İSAF Yönetmelik 21, Anti-Doping Koduna uyacaktır. Bu kuralın ihlali iddiası veya kuralın ihlali Yönetmelik 21 uyarınca ele alınacaktır. Bu protestoya neden sayılmayacaktır ve kural 63.1 uygulanmaz.