BÖLÜM 2   TEKNELER KARŞILAŞTIĞINDA

Bölüm 2 kuralları, yarış parkuru içinde veya yakınında seyreden ve yarışmaya niyeti olan veya yarışan veya yarışmış olan tekneler için geçerlidir.
Bununla beraber, yarışmayan bir tekne, kural 24. l haricinde bu kurallardan birini ihlal etmesinden dolayı cezalandırılamaz.
Bu kurallar altında seyreden bir yelkenli ile bu kurallar altında seyretmeyen bir gemi karşılaştığında, Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (IRPCAS) veya Devletin Geçiş Hakkı Kurallarına uyacaktır.
Yarış talimatlarında belirtilirse, Bölüm 2 kuralları, IRPCAS yol hakkı kuralları veya devletin geçiş hakkı kuralları ile değiştirilir.