26 YARIŞLARI BAŞLATMAK

Yarışlar, aşağıdaki işaretler kullanılarak başlatılacaktır. Zaman, görsel işaretlere göre tespit edilecektir; ses işareti yokluğu gözardı edilecektir.

Start İşaretinden

Görsel işaret

işareti

Anlami

5*

Sınıf Bayrağı

Bir

Uyarı işareti

4

P, I, Z, Z ve I, veya Siyah
Bayrak

Bir

Hazırlık işareti

1

Hazırlık Bayrağı arya

Bir uzun

Bir Dakika

0

Sınıf Bayrağı arya

Bir

Start işareti

* veya yarış talimatlarında belirtildiği gibi
Daha sonraki sınıfların uyarı işareti bir önceki sınıfın start işareti ile birlikte veya daha sonra verilecektir.