27 START İŞARETİNDEN ÖNCE YARIŞ KOMİTESİNİN DİĞER UYGULAMALARI

27.1 Uyarı işaretinden sonra olmamak kaydı ile, yarış komitesi, yarış talimatında rota belirtilmemiş ise yarışılacak rotayı ilan edecek veya başka bir şekilde gösterecektir ve bir rota işaretini başka biri ile değiştirebilir ve kişisel yüzdürücülerin giyilme zorunluluğunu işaret edebilir  ('Y' [Yankee] bayrağı 1 ses işareti ile).

27.2 Hazırlık işaretinden sonra olmamak kaydı ile, yarış kurulu bir start şamandırasının yerini değiştirebilir.

27.3 Start işaretinden önce yarış kurulu herhangi bir neden ile yarışı tehir edebilir  (AP Bayrağı, H üzeri AP veya A üzeri AP,  2 ses işaretiyle) veya abandone edebilir (H üzeri N, veya A üzeri N, 3 ses işaretiyle).