35 ZAMAN SINIRI ve DERECELER

Eğer bir tekne rotayı kural 28.1 de öngörüldüğü şekilde tamamlar ve varsa zaman sınırı içinde finiş yaparsa, bütün finiş yapan tekneler yarış abandone edilmediği takdirde finiş sıralarına göre puanlandırılacaktır. Eğer hiçbir tekne zaman sınırı içinde finiş yapamazsa, yarış kurulu yarışı abandone edecektir.