36 STARTI TEKRARLANACAK veya TEKRARLANACAK YARIŞLAR

Eğer bir yarış tekrarlanacak veya startı tekrarlanacak ise, esas yarışta kural 30.3 haricindeki bir kural hatası, yarışçının yarışa girmesini engellemeyecektir veya kural 30.2, 30.3 ve 69 uygulamaları hariç olmak üzere, ceza almasına sebep olmayacaktır.