42 HAREKET ARAÇLARI

42.1 Temel Kural
Kural 42.3 veya 45 de izin verildiği zaman hariç olmak üzere, bir tekne yarışırken süratini arttırmak, korumak veya düşürmek için sadece rüzgar ve suyu kullanacaktır. Ekibi tekneyi ve yelkenleri ayar edebilir ve diğer denizcilik hareketlerini yapabilir fakat bunun haricinde tekneyi yürütmek için vücutlarım oynatmayacaklardır.

42.2 Yasaklanmış Hareketler
Kural 42.1'in işlerliğini kısıtlamadan, aşağıdaki hareketler yasaklanmıştır:
(a) pompalama : herhangi bir yelkenin toplanarak bırakılması ile devamlı yelpazelenmesi veya dikey veya alabanda yönünde vücut hareketleri;

(b) sallama : aşağıdaki hareketler kaynaklı, tekrarlanan tekne sallanması
(1 vücut hareketleri
(2) tekrarlanan yelken veya salmanın ayarlanması
(3 dümen idaresi
(c) çekme : ters hareketle durdurulmuş ani ileri vücut hareketi;

(d) boyna etme : sert bir şekilde veya tekneyi ileri doğru yürüten veya geri gitmesini önleyici tekrarlanan dümen hareketi;

(e) rüzgar değişiklikleri veya taktikler ile ilgisi olmayan devamlı tramola veya kavançalar.

42.3 İstisnalar
(a) Bir tekne dümen idaresini kolaylaştırmak için sallanabilir.   
(b) Bir teknenin ekibi, tramola veya kavança sırasında .dümen idaresini kolaylaştırmak için vücutlarını oynatarak sallanmayı abartabilirler ancak tramola veya kavança tamamlandığında teknenin süratinin, tramola veya kavança atmadan gideceği süratten daha fazla olmaması gerekir.
(c) Orsa seyri haricinde surfıng (dalganın rüzgaraltı tarafına doğru kayarak süratlenmek) veya planing mümkün olduğu zaman, surfıng veya planing başlatmak amacı ile teknenin ekibi yelkeni içe çekebilir fakat her yelken her dalga veya her sağnak için bir kere içe çekilebilir.
(d) Bir tekne borinadan yüksek rotadaysa ve duruyor veya yavaşça hareket ediyorsa, borina rotasına dönmek için boyna edebilir.
(e) Eğer yelken çıtası ters dönmüşse teknenin ekibi çıta düzelene kadar yelkeni pompalayabilir. Bu işlem tekneyi hareketlendiriyorsa izin verilmez.
(f) Bir tekne dümenini sürekli oynatarak süratini düşürebilir.
(g) Tehlikede olan bir insana veya tekneye yardım için her türlü hareket araçları kullanılabilir.
(h) Karaya oturduktan veya bir tekne veya nesne ile çarpıştıktan sonra ayrılmak için her iki teknenin kendi ekibi veya diğer teknenin ekibi kuvvet kullanabilir ve motor haricinde herhangi bir ekipman kullanabilir. Ancak, motor kullanımına kural 42.3(i) uyarınca müsade edilebilir.
(i) Yarış Talimatları, belirtilen durumlarda, teknenin yarışta belirgin bir avantaj kazanmaması kaydı ile, motor kullanımı veya başka bir yöntem ile hareketine izin verebilir.

Not : Kural 42 yorumlan ISAF web sitesinde bulunabilir (www.sailing.org) veya posta ile istenilebilir.