43 YARIŞÇININ ELBİSESİ ve EKİPMANI

43.1 (a) Yarışçılar, ağırlıklarını arttırmak amacı ile elbise veya     ekipman giymeyecek veya taşımayacaklardır.

(b) Ayrıca, diz altında giyilenler (ayakkabı dahil) ve trapez kemeri hariç olmak üzere, yarışçının elbise ve ekipmanı 8 kilodan ağır olmayacaktır. Sınıf kuralları veya yarış talimatları daha düşük veya 10 kiloya kadar daha fazla bir ağırlık belirtebilirler. Sınıf kuralları diz altındaki giysi ve ayakkabıları bu ağırlık içine dahil edebilirler. Trapez kemerlerinin pozitif yüzerliliği olacaktır ve 2 kilodan daha ağır olmayacaktır, ancak sınıf kuralları 4 kiloya kadar izin verebilirler. Ağırlıklar Ek H'da istenildiği şekilde belirlenecektir.

(c) Eğer elbise ve ekipmanın tartılmasından sorumlu bir malzeme müfettişi veya bir ölçücü, bir yarışçının kural 43. 1 (a) veya 43.1(b)'yi ihlal ettiğine inanırsa, bu durumu yarış kuruluna yazılı olarak bildirecektir.

43.2 Emniyet kemerleri taşımakla yükümlü olan teknelere kural 43.1(b) uygulanmaz.