KISIM B DURUŞMALAR VE KARARLAR  

63 DURUŞMALAR

63.1 Duruşma Gerekliliği
Bir tekne veya yarışçı, kural 30.2, 30.3, 67, 69, A5 ve P2 de belirtilenler haricinde protesto duruşması yapılmadan cezalandırılmayacaktır. Bir düzeltme kararı duruşmasız verilmeyecektir. Protesto kurulu, teknenin protestosunu veya isteğini geri alma talepleri dışında, yarış sekreterliğine bırakılan bütün protestoları ve düzeltme taleplerini dinleyecektir.

63.2 Duruşma Zamanı ve Yeri; Tarafların Hazırlanma Zamanı
Duruşma taraflarına, duruşmanın zamanı ve yeri hakkında bilgi verilecek,  protesto ve düzeltme ile ilgili bilgiler kendilerine sunulacak ve duruşmaya hazırlanmaları için kendilerine yeterli zaman bırakılacaktır.

63.3 Duruşmada Bulunma Hakkı
(a) Duruşmaya taraf olanların veya temsilcilerinin, kanıtların dinlemesi sırasında duruşmada bulunmaya hakları vardır. Protesto, Bölüm 2, Bölüm 3 veya Bölüm 4 kurallarından birinin ihlalini iddia ediyorsa, protesto kurulunun aksini kabul etmek için iyi bir nedeni yoksa tekne temsilcilerinin  olay   anında  teknede   olmaları   koşulu   aranacaktır. Protesto kurulu üyeleri haricindeki şahitler kanıt verme haricindeki zamanlarda dışarı çıkartılacaklardır.

(b) Protesto veya düzeltme talebinin taraflarından birisi duruşmaya gelmese de protesto kurulu protesto veya talep hakkında karara varabilir. Eğer taraf çok önemli bir neden ile gelememişse, kurul duruşmayı tekrar açabilir.

63.4 İlgili Taraf
İlgili taraf olan bir protesto kurulu üyesi duruşmada görev almayacaktır ancak şahit olarak dinlenilebilir. Protesto kurulu üyeleri, herhangi bir kişisel menfaat durumunu fark ettiklerinde, bunu en kısa zamanda beyan edeceklerdir. Protesto üyelerinden birinin ilgili taraf olduğuna inanan duruşmadaki taraf bu duruma derhal itiraz edecektir.

63.5 Protestonun veya düzeltme Talebinin Geçerliliği
Duruşmanın başında protesto kurulu, önce gerekli gördüğü tüm kanıtlara bakarak, protesto veya düzeltme talebi için tüm şartların yerine getirilip getirilmediğine karar verecektir. Eğer tüm şartlar yerine getirilmişse protesto veya talep geçerlidir ve duruşma devam edecektir. Aksi takdirde kapatılacaktır. Eğer protesto kural 60.3(a)1 uyarınca yapılmışsa protesto kurulu ayrıca konu olayın ciddi bir hasar veya yaralanmaya neden olup olmadığını tespit edecektir. Yoksa duruşma kapatılacaktır.

63.6 Kanıt Toplanması ve Gerçeklerin Bulunması
Protesto kurulu, duruşmaya hazir bulunan tarafların, şahitlerinin ve diğer gerekli gördüklerinin kanıtlarını toplayacaktır. Olayı gören bir protesto kurulu üyesi, tarfların bulunduğu ortamda bu gerçeği bildirebilir vekanıt verebilir. Duruşmaya bulunan ve taraf olan kimse kanıt veren herkese soru sorabilir. Kurul bunlara göre bulunan gerçekleri değerlendirecek ve kararını bunlara dayandıracaktır.

63.7 Yarış İlanı ve Yarış Talimatları Arasında Çelişki
Eğer yarış ilanı ve yarış talimatlarındaki bir kural arasında çelişki varsa ve protesto kurulunun bir protesto veya düzeltme talebini karara bağlaması için çözülmesi gerekiyorsa, kurul tüm etkilenecek teknelere adil olacağına inandığı kuralı uygulayacaktır.

63.8 Ayrı Yarışlardaki Tekneler Arasında Protestolar
Ayrı organizasyon otoriteleri tarafından yönetilen ayrı yarışlardaki tekneler arasındaki protestoya, o otoritelerce kabul edilen protesto kurulları bakacaktır.