64 KARARLAR

64.1 Cezalar ve Temize Çıkma
Protesto kurulu, duruşmaya taraf olan bir teknenin kural ihlali yaptığına ve temize çıkmamış olduğuna karar verdiği takdirde, başka bir cezanin uygulanması
hariç, tekneyi diskalifiye edecektir. Protestoda uygulanan kural belirtilse de belirtilmese de bir ceza verilecektir. Eger bir tekne yarışmıyor iken bir kural ihlali yaptıysa cezası, olaya en yakın olan zamanda yapıilan yarışa uygulanacaktır. Bunula birlikte,

(a) Yaptığı bir kural ihlalinin sonucunda bir tekne diğer bir tekneyi kural ihlali yapmaya zorlarsa, diğer tekne temize çıkartılacaktır.

(b) Bir tekne uygulanabilir bir ceza kullanırsa, ihlal ettiği kuralın cezası seri puanlamasında atılamayan diskalifıkasyon olduğu zamanlar hariç, bu kural
uyarınca daha fazla bir ceza verilmeyecektir.

(c) Eğer startı tekrarlanmış ve yarış tekrarlanmışsa, kural 36 uygulanır.

64.2 Düzeltme Kararlan
Protesto kurulu, kural 62 uyarınca bir teknenin düzeltmeye hak kazandığına karar verirse, düzeltme istesinler istemesinler, tüm tekneler için adaletli olacak bir düzenleme yapacaktır. Bu, puanlan düzenleme (kural A10 daki örneklere bakınız) veya teknelerin finiş saatlerini düzenleme, yarışı abandone etme, neticeleri muhafaza etme veya başka bir düzenleme olabilir. Yarış veya seri için yapılan uygulamaların bulguları veya neticeleri hakkında şüpheler olduğu zaman protesto kurulu uygun yerlerden kanıt alacaktır.

64.3 Sınıf Kuralları ile ilgili Protesto Kararları
(a) Protesto kurulu, sınıf kurallarında belirtilen toleransları aşan değişikliklerin hasar veya normal aşınma dolayısıyla meydana geldiğini ve teknenin performansını etkilemediğini tespit ederse, tekneyi cezalandırmayacaktır. Ancak, protesto kurulu düzeltmeler için yeterli zaman olmadığına karar vermediği müddetçe, tekne değişiklikler düzeltilene kadar yarışmayacaktır.

(b) Bir protesto kurulu, bir sınıf kuralının anlamı hakkında tereddüde düşerse sorularını, ilgili kanıtlar ile birlikte bu kuralı açıklayabilecek bir otoriteye yöneltecektir. Kurulun kararını vermesinde otoritenin cevabı bağlayıcı olacaktır.

(c) Bir sınıf kuralı  nedeni  ile diskalifiye  edilen bir tekne, temyize gideceğini   yazılı   olarak   bildirdiği   takdirde,   teknede   değişiklik yapmadan yarışlara devam edebilir ancak temyize müracaat etmediği veya temyiz aleyhine sonuçlandığı takdirde diskalifiye edilecektir.

(d) Bir sınıf kuralını içeren bir protesto neticesinde olacak masrafları, protesto kurulu aksine karar vermedikçe kaybeden tora/karşılayacaktır.