65 TARAFLARI ve DİĞERLERİNİ BİLGİLENDİRMEK

65.1 Protesto kurulu kararını verdikten sonra duruşmaya tarafları derhal bulunan gerçekler, uygulanabilir kurallar, karar, sebepleri ve verilen cezalar veya düzeltme konularında bilgilendirecektir.

65.2 Duruşmaya taraf olan birisi yukarıdaki bilgilerin kendisine yazılı olarak verilmesine hak kazanmıştır ancak protesto kurulunun kararını kendisine bildirmesinden itibaren yedi gün içerisinde bunu yazılı olarak istemek zorundadır. Bu durumda kurul derhal bu bilgileri, eğer varsa olayın kurul tarafından hazırlanmış veya onaylanmış çizimi ile birlikte verecektir.

65.3 Protesto kurulu bir tekneyi ölçü kuralı çerçevesinde   cezalandırırsa yukarıdaki bilgiyi ilgili ölçü otoritesine yollayacaktır.