66 DURUŞMANIN YENİDEN AÇILMASI

Protesto kurulu, belirgin bir hata yapmış olabileceğini fark eder veya mantıklı bir süre içerisinde önemli bir yeni kanıt bulunursa, duruşmayı yeniden açabilir. Kural 71.2 veya R.5 uyarınca milli otorite tarafından istendiğinde tekrar duruşma açacaktır. Duruşmaya taraf olan bir kimse, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren 24 saat içerisinde duruşmanın yeniden açılmasını talep edebilir. Duruşma yeniden açıldığında, mümkün ise protesto kurulu üyelerinin çoğunluğu ilk protesto kurulu üyelerinden olacaktır.