68 HASARLAR

Herhangi bir kuralın šiğnenmesi ile ortaya šıkacak hasarlar varsa milli otoritenin yorumları ile sonušlandırılacaktır.