KISIM C ÇOK KÖTÜ DAVRANIŞLAR   

69 ÇOK KÖTÜ DAVRANIŞ İDDİALARI

69.1 Çok Kötü Davranis yapmama zorunlulugu
a) Bir yarışçı, büyük bir kural ihlaline, ahlaka veya sportmenliğe aykırı veya sporu lekeleyebilecek hareketler de dahil olmak üzere, çok kötü davranışlarda bulunmayacaktır. Kural 69 içeriğinde ‘yarışçı’ bir teknenin ekibinin üyesi veya sahibi anlamina gelir.
b) Kural 69.1(a) ihlali iddiası, kural 69 sartları uyarinca çözülecektir.

69.2 Protesto Kurulu İşlemi

(a) Protesto kurulu kendi gözlemleri veya herhangi bir kaynaktan verilen rapor ile bir yarışçının kural 69.1(a) yı ihlal etmiş olabileceğine inanırsa duruşma
açabilir. Protesto kurulu duruşma açmaya karar verirse, yarışçıyı derhal yazılı olarak iddia edilen ihlal ve duruşma yeri ve zamanı konusunda bilgilendirecektir. Eğer yarışmacı, duruşmaya katılamaması için geçerli bir neden gösterebilirse, protesto kurulu duruşma zamanını tekrar tespit edecektir.

(b) En az üç üyeden kurulu protesto kurulu, kural 63.2,  63.3(a)63.4  ve 63.6 uygulamalarını takip ederek duruşmayı yürütecektir.

(c) Eğer, iddia edilen kötü davranışım ciddiyeti de göz önünde bulundurularak protesto kurulunun da tamamen tatmin olması neticesinde, yarışçının kural 69.1(a) yi ihlal ettiği tespit edilirse, protesto kurulu
(1) yarışçıyı uyaracaktır veya
(2) yarıştan veya serinin geri kalan yarışlarından veya serinin tamamindan yarışçıyı çıkartarak veya tekneyi diskalifiye ederek cezalandıracaktır veya kendi hükmü altında başka işlem yapacaktır. Bu kural uyarınca bir diskalifikasyon, teknenin serideki puanlamasından atılamayacaktır.
Eğer bu kuraldaki kanıt standartları bir ülkenin kanunları ile çelişirse, ISAF’ın da onayını alarak Milli Otorite bunu, kurala bir yönerge ile değiştirebilir.

(d) Protesto kurulu, uyari haricindeki cezayı derhal yarışın olduğu yerdeki milli otoriteye, yarışçının ve tekne sahibinin milli otoritelerine rapor edecektir. Eğer protesto kurulu, ISAF tarafından kural 89.2(b) uyarınca atanmış uluslararası bir jüri ise, raporun bir kopyasını da ISAF’a yollayacaktır.

(e) Eğer yarışmacı duruşmaya katılmamak için iyi bir sebep gösteremezse ve katılmazsa, protesto kurulu duruşmayı yarışmacının yokluğunda yürütebilir. Eğer kurul bu şekilde davranır ve yarışmacıyı cezalandırırsa, rapora kural 69. 2 (d) uyarınca bulunan gerçekleri, kararı ve bunun sebeplerini ekleyecektir.

(f) Protesto kurulu duruşmayı yarışmacının yokluğunda yapmayı seçmezse veya yarışmacının katılabileceği mantıklı bir zaman ve yere erteleyemezse, protesto kurulu mevcut tüm bilgileri toplayacak ve, eğer suçlama doğrulanıyorsa, ilgili milli otoritelere rapor edecektir. Eğer protesto kurulu, ISAF tarafından kural 89.2(b) uyarınca atanmış uluslararası bir jüri ise, raporun bir kopyasını da ISAF'a yollayacaktır.

(g) Kural 69.1(a) ihlali ile ilgili iddia rapor edildiğinde protesto kurulu yarış alanından gitmiş ise yarış kurulu veya organizasyon kurulu bu kural uyarınca hareket etmek üzere yeni bir protesto kurulu atayabilir.

69.2 Milli Otoritenin Uygulaması veya ISAF Ön Uygulaması

(a) Milli Otorite veya ISAF, kural 69.1(a) ihlali iddiasi hakkında veya kural 69.1(d) veya 69.1(f) de istenen bir rapor alırsa, uygulanan yöntemleri ile bir araştırma başlatacak ve uygun oldugu takdirde duruşma açacaktır. Bu durumda yarışçı, tekne veya olayla ilgili diğer kişiler hakkında yetkisine
dayanarak uygun gördüğü herhangi cezai tedbirleri alabilir, bunlara kendi yetki alanındaki yarışlardan devamlı veya belirli bir zaman süresi için men cezası ve ISAF Yönetmelik 19 uyarınca ISAF seçilme nitelikleri hakkının askıya alınması da dahildir. Milli Otorite, ilgili diğer milli otoriteleri ve ISAF’ı, kararı bunu daha ileri götürmek olmasa dahi, kararları ve sebepleri hakkında bilgilendirecektir.

(b) Bir yarışçının milli otoritesi, İSAF Yönetmelik 19 uyarınca yarışçının İSAF seçilme nitelikleri hakkını da askıya alacaktır.

(c) Milli Otorite, kural 69.3(a) uyarınca seçilme nitelikleri hakkını askıya alınmasını derhal ISAF'a ve eğer kendi üyesi değilse, yarışçının veya tekne sahibinin milli otoritesine bildirecektir.

69.3 Takip Eden  ISAF Uygulaması

Kural 69.3(c) ve İSAF Yönetmelik 19'da istenen bir raporu alınca, veya kural 69.3(a) uyarınca kendi işlemi doğrultusunda İSAF, yetki alanları içindeki yarışlarda seçilme nitelikleri hakkını askıya alabileceklerinden dolayı tüm milli otoriteleri bilgilendirecektir. Eğer yarışçının kendi milli otoritesi bunu yapmazsa İSAF İcra Komitesi, İSAF Yönetmelik 19 uyarınca yarışçının İSAF seçilebilirliğini askıya alacaktır.