KISIM D TEMYİZLER

70 TEMYİZ HAKKI ve MİLLİ OTORİTEDEN  İSTEKLER

70.1
(a) Kural 70.5'e göre temyiz hakkı reddedilmemişse, duruşmaya taraf olan, protesto kurulunun bulduğu gerçekler hariç olmak üzere, karar veya uygulamaları ile ilgili olarak, yarışın milli otoritesine temyiz müracaatında bulunabilir.

(b) Bir tekne, kural 63.1 de gerekli olan duruşma hakkından men edilmişse, temyize gidebilir.

70.2 Bir protesto kurulu kararının teyidini veya düzeltilmesini isteyebilir.

70.3 Kural 70.1 uyarınca bir temyiz veya bir protesto kurulunun kural 70.2 uyarınca talebi, organizasyon otoritesinin kural 89.1 uyarınca bağlı olduğu milli otoriteye yollanacaktır. Bununla beraber, eğer tekneler, yarışırken birden fazla milli otoritenin karasularından geçerlerse, yarış talimatları temyiz ve taleplerin gönderilmesi gereken milli otoriteyi belirtecektir.

70.4 Milli otoriteye bağlı bir kulüp veya diğer organizasyon, temyiz edilebilir bir protesto veya düzeltme talebi ile ilgili olmamak kaydı ile kuralların yorumunu isteyebilir. Yorumlar, önceki protesto kurulu kararını değiştirmek için kullanılmayacaktır.

70.5 AEk N doğrultusunda kurulmuş bir uluslararası jürinin kararları temyiz edilemeyecektir. Ayrıca, yarış ilanı ve yarış talimatı belirttiğinde ve

(a) bir teknenin bir yarışın sonraki etabına veya diğer bir yarışa seçilmesi için yarış neticelerinin hemen alınması gereken durumlarda. (Milli otorite bu uygulama için onayının gerekli olduğunu bildirebilir),

(b) sadece kendi yetkisindeki yarışçılara açık olan bir yarış için milli otoritenin bu uygulamayı onayladığı zamanlarda, veya

(c) milli otoritenin İSAF ile temasa geçerek bir yarış için uygulamayı onayladığı zamanlarda, ancak jürinin Ek N doğrultusunda jüri üyelerinin sadece ikisinin uluslararası hakem olması yeterliliği ile kurulmuş olması kaydı ile temyiz hakkı kaldırılabilir.

70.6 Temyiz ve istekler Ek R ye uygun olacaktır