71 MİLLİ OTORİTE KARARLARI

71.1 Bir temyiz görüşmesi veya kararında veya bir teyit veya düzeltme isteğinde, bir protesto kurulu üyesi veya ilgili taraf   bulunamaz.

71.2 Milli otorite, protesto kurulunun kararını onaylayabilir, değiştirebilir veya düzeltebilir, protestoyu veya düzeltme talebini geçersiz sayabilir, aynı veya değişik bir protesto kurulundan karar alınmak üzere protestoyu veya talebi yeni duruşma için geri çevirebilir. Milli otorite yeni bir duruşma olacağina karar
verirse, protesto kurulunu atayabilir.

71.3 Protesto kurulu tarafından bulunan gerçekler doğrultusunda milli otorite, duruşmaya taraf olan bir teknenin bir kuralı ihlal ettiğine karar verirse, teknenin veya kuralın protesto kurulunun kararında bulunmasına bakmadan onu cezalandıracaktır.

71.4 Milli otoritenin kararı kesin olacaktır. Milli otorite, kararlarını yazılı olarak duruşmadaki tüm taraflara ve protesto kuruluna gönderecektir ve protesto kurulu bu karar ile bağlı olacaktır.