88 MİLLİ YÖNERGELER

88.1 Bir yarışa uygulanacak yönergeler, organizasyon otoritesinin kural 89.1 uyarınca bağlı olduğu milli otoritenin yönergeleridir. Bununla beraber, eğer tekneler yarışırken birden fazla milli otorite karasularından geçerlerse, yarış talimatları, uygulanacak yönergeleri ve ne zaman uygulanacaklarını belirtecektir.

88.2 Yarış talimatları bir yönergeyi değiştirebilir. Bununla beraber, İSAF müracatını onayladığında, bir milli otorite, kendi yönergelerine yapılacak değişiklikleri, bu kurala yönelik bir yönerge ile kısıtlayabilir. Kısıtlanmış yönergeler yarış talimatları tarafından değiştirilemez.