89 ORGANİZASYON OTORİTESİ; YARIŞ İLANI; YARIŞ GÖREVLİLERİNİN ATANMASI

89.1 Organizasyon Otoritesi

Yarışlar aşağıdaki organizasyon otoritelerinden biri tarafından organize edilecektir:

(a) ISAF,

(b) ISAF'a üye bir milli otorite;

(c) Bağlı bir kulüp;

(d) Kulüp haricinde bağlı bir Organizasyon ve Milli otorite tarafından öyle açıklandığı taktirde, Milli Otoritenin onayı ile veya bağlı bir kulüp ile beraber;

(e) Milli Otoritenin onayı ile veya bağlı bir kulüp ile beraber, bağlı olmayan bir sınıf birliği;

(f) Yukarıdaki organizasyonlardan iki veya daha fazlasıi;

(g) Üye olan bir kulüp ile beraber üye olmayan bir tüzel kışı, bu tüzel kişinin üye kulübün mülkiyetinde ve kontrolünde olduğu zamanlarda. Kulübün milli otoritesi bu tür bir aktivite için onayının gerekli olmasını isteyebilir; veya

(h) Eğer ISAF ve kulübün milli otoritesi tarafından onaylanmışsa, üye olan bir kulüp ile beraber üye olmayan bir tüzel kişi, bu tüzel kişinin üye kulübün mülkiyetinde ve kontrolünde olmadığı zamanlarda.

Kural 89.1 de bir organizasyon, aktivitenin milli otoritesine bağlı ise, bagli sayılır aksi halde organizasyon bağlı değildir. Bununla beraber, tekneler yarışırken birden fazla milli otoritenin sularından geçeceklerse, organizasyon uğranılan limanlarin bir tanesinin milli otoritesine bağlı ise, organizasyon bağlısayılır.

89.2 Yarış İlanı; Yarış Görevlilerinin Atanması

(a) Organizasyon otoritesi kural J. 1'e uygun olarak bir  yarış  ilanı yayınlayacaktır. Yeterli zaman öncesinden yarış ilanı değiştirilebilir.

(b) Organizasyon otoritesi bir yarış kurulu atayacaktır ve gerektiğinde bir protesto kurulu ve umpire atayacaktır. Ancak yarış kurulu, uluslararası jüri  ve umpire'lar İSAF  Yönetmeliğinde belirtildiği  üzere İSAF tarafından atanabilir.