90 YARIŞ KURULU; YARIŞ TALİMATLARI; PUANLAMA

90.1 Yarış Kurulu

Yarış kurulu yarışları, organizasyon otoritesinin direktifleri uyarınca ve kurallara uygun olarak yönetecektir.

90.2 Yarış Talimatları

(a) Yarış kurulu, kural J.2'ye uygun olarak yazılı yarış talimatı yayınlayacaktır.

(b) Diğer memleketlerden katılımların beklendiği bir yarışta, yarış talimatları, uygulanabilir milli yönergeleri İngilizce olarak içerecektir

(c) Yarış talimatları değişiklikleri yazılı olacak ve yarış talimatlarında belirtilen zamandan önce resmi ilan tahtasına asılacaktır veya suda, her tekneye uyan işaretinden önce bildirilecektir. Sözlü değişiklikler ancak suda ve ancak işlem tarzının yarış talimatında belirtilmesi halinde yapılabilir.

90.3 Puanlama

(a) Yarış  talimatlarında  Prim   Puan   sistemi   veya   başka   bir   sistem belirtilmedikçe yarış kurulu, bir yarış veya serinin puanlamasını Ek A'ya uygun olarak Az Puan sistemini kullanarak yapacaktır.  Bir yarışın, abandone edilmedikçe ve bir tekne kural 28 e uygun olarak parkuru tamamlayıp varsa zaman limiti içinde finiş yaptıktan sonra, finişten sonra yarışı terk etse veya diskalifiye olsa dahi, puanlaması yapılacaktır.

(b) Bir puanlama sistemi teknenin seri derecelendirilmesinde bir veya daha fazla yarış puanı atılmasına izin verdiği zaman : kural 2; kural 30.3'ün sondan bir evvelki cümlesi; kural P2.2 veya P2.3 uygulandığında kural 42; veya kural 69.2(c)(2) uyarınca alınacak diskalifiye puanı bu derecelerden atılamayacaktır. Yerine en kötü diğer derece atılacaktır.

(c) Eğer yarış kurulu, kendi kayıtlarından veya gözlemlerinden bir tekneyi yanlış puanlandırdığını tespit ederse, bu yanlışı düzeltecektir ve yarışçılara bu doğru puanlamayı sunacaktır.