91 PROTESTO KURULU

Bir protesto kurulu aşağıdaki şekillerde olacaktır
(a) organizasyon otoritesi veya yarış kurulu tarafından atanmış bir kurul; veya

(b) Ek N şartlarına uygun olarak ve organizasyon otoritesi veya ISAF yönetmeliklerinde belirtildiği gibi atanmış bir uluslararası jüri. Kural N1 şartlarına uygun olarak teşkil edilecektir ve kural N2 de belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacaktır. ISAF yarışları veya kural 89.2(b) uyarınca ISAF tarafından atanan uluslararası jüriler hariç olmak üzere, milli otorite, kendi otoritesi altındaki yarışlarda yapılacak uluslararası jüri atamalarında kendi onayını isteyebilir.