POGLAVLJE B OPĆA OGRANIČENJA

14 IZBJEGAVANJE SUDARA

Jedrilica mora izbjeći sudar s drugom jedrilicom, ako je to ikako moguće. Međutim, jedrilica s pravom puta ili ona koja ima pravo na prostor ili prostor oznake

(a) ne treba izbjegavati sudar sve dok nije očito da se druga ne uklanja ili ne daje prostor ili prostor oznake, i

(b) ne smije biti kažnjena prema ovom pravilu, osim ako dođe do sudara koji je prouzročio štetu ili ozljedu.