18.2 Davanje prostora oznake

(a) Kada su jedrilice u preklapanju vanjska jedrilica mora dati prostor oznake unutarnjoj jedrilici, osim ako se ne primjenjuje pravilo 18.2(b).

(b) Ako su jedrilice u preklapanju kada prva od njih dostigne zonu, vanjska jedrilica u tome trenutku mora nakon toga dati unutranjoj jedrilici prostor oznake. Ako je jedrilica slobodna po pramcu kada dostigne zonu, jedrilica slobodna po krmi u tom trenutku joj mora nakon toga dati prostor oznake.

(c) Kada jedrilica mora dati prostor oznake prema pravilu 18.2(b), ona to mora nastaviti činiti čak i ako je kasnije preklapanje prekinuto ili započne novo preklapanje. Međutim, ako bilo koja jedrilica prijeđe pramcem smjer vjetra ili ako jedrilica s pravom na prostor oznake napusti zonu, pravilo 18.2(b) se prestaje primjenjivati.

(d) Ako postoji opravdana sumnja je li jedrilica na vrijeme uspostavila ili prekinula preklapanje, mora se zaključiti da nije.

(e) Ako je jedrilica slobodna po krmi uspostavila unutarnje preklapanje, a od vremena početka preklapanja vanjska jedrilica ne može dati prostor oznake, ona ga nije dužna dati.