18.3 Letanje kod prilaženja oznaci

Ako se jedrilice na suprotnim uzdama približavaju oznaci i jedna od njih mijenja uzde, i time podliježe pravilu 13 unutar zone kada druga doseže oznaku, pravilo 18.2 se nakon toga ne primjenjuje. Jedrilica koja je mijenjala uzde

(a) ne smije uzrokovati jedrenje druge jedrilice iznad kursa sasvim uz vjetar da bi je izbjegla ili spriječiti drugu jedrilicu u prolaženju oznake sa zahtijevane strane, i

(b) mora dati prostor oznake ako s drugom jedrilicom nastane preklapanje s unutarnje strane.