DIO 3 VOĐENJE NATJECANJA

25 OGLAS REGATE, UPUTE ZA JEDRENJE I SIGNALI

Oglas regate i upute za jedrenje moraju biti dostupne svakoj jedrilici prije početka natjecanja. Značenja vidnih i zvučnih signala navedenih u Signalima natjecanja ne smiju se mijenjati osim prema pravilu 86.1(b). Značenja bilo kojih drugih signala koje bi se moglo koristiti moraju biti navedena u uputama za jedrenje.