86 IZMJENE REGATNIH PRAVILA

86.1 Pravilo natjecanja ne smije se izmijeniti, osim ako dopušta samo pravilo ili kako slijedi:

(a) Propisi nacionalnog saveza mogu izmijeniti pravilo natjecanja, ali  ne Definicije; pravila u Uvodu; Sportsko ponašanje i pravila; Dio 1, 2 or 7; pravilo 42, 43.1, 43.2, 69, 70, 71, 75, 76.2 ili79; pravilo nekog dodatka koje mijenja jedno od ovih pravila; Dodatak H ili N; ili ISAF Propis 19, 20, 21 ili 22.

(b) Upute za jedrenje mogu mijenjati pravilo natjecanja ali ne pravilo 76.1, Dodatak F ili pravilo navedeno u pravilu 86.1(a). Međutim, upute za jedrenje mogu mijenjati duljine trupa koje određuju zonu oko oznake na “dvije” ili “četiri”, pod uvjetom da je broj isti za sve oznake i sve jedrilice koje koriste te oznake. Ako upute za jedrenje mijenjaju pravilo ili tu definiciju moraju točno navesti pravilo ili definiciju i izmjenu.

(c) Pravila klase mogu mijenjati samo pravila 42, 49, 50, 51, 52, 53 i 54. Takve izmjene moraju izričito navesti pravilo i izmjenu.

Napomena: Druga rečenica ovog pravila primjenjuje se od 1. siječnja 2011.

86.2 Izuzimajući pravilo 86.1, ISAF može u ograničenim uvjetima (vidjeti ISAF Propis 31.1.3) ovlastiti izmjene pravila natjecanja za određenu međunarodnu regatu. Ovlaštenje mora biti navedeno u pismu odobrenja organizatoru regate i u oglasu regate i uputama za jedrenje, i pismo mora biti objavljeno na službenoj oglasnoj ploči regate.

86.3 Ako nacionalni savez tako propiše, ograničenja iz pravila 86.1 se ne primjenjuju ako se pravila izmijene zbog razvoja ili pokusa predloženih pravila. Nacionalni savez može propisati zahtijevanje svojeg odoborenja za takve izmjene.