DODATAK H VAGANJE ODJEĆE I OPREME

Vidjeti pravilo 43. Ovaj dodatak ne smije se mijenjati uputama za jedrenje ili propisima nacionalnih saveza.

H1 Dijelovi odjeće i opreme natjecatelja koji se važu moraju se složiti na vješalicu. Nakon što su namočeni u vodu, mora se pustiti da se slobodno ocijede jednu minutu prije nego se važu. Vješalica mora dopustiti djelovima da vise kao što bi visili na vješalicama za odjeću, da bi voda mogla slobodno istjecati. Džepovi koji imaju rupe za istjecanje vode koje ne mogu biti zatvorene moraju biti prazni, ali džepovi koji mogu držati vodu moraju biti puni.

H2 Kada zabilježena težina prelazi dopušteni iznos, natjecatelj može presložiti djelove na vješalici i nadzornik opreme premjerač ih mora opet namočiti i izvagati. Ovaj se postupak može ponoviti drugi put ako je težina još uvijek veća od dopuštene.

H3 Natjecatelj koji nosi suho odijelo može odabrati zamjenski način vaganja djelova.

(a) Suho odijelo i dijelovi odjeće i opreme koji se nose izvan suhog odijela moraju se vagati kako je gore opisano.

(b) Odjeća nošena ispod suhog odijela mora se vagati kao što se nosi tijekom natjecanja, bez ocijeđivanja.

(c) Dvije težine se moraju zbrojiti.