DODATAK J OGLAS REGATE I UPUTE ZA JEDRENJE

Vidjeti pravila 89.2(a) i 90.2. Izraz natjecanje (jedrenje)uključuje regatu i druge serije natjecanja (jedrenja).

J1 SADRŽAJ OGLASA REGATE

J1.1 Oglas regate mora uključivati sljedeće obavijesti:

(1) naziv, mjesto i datume održavanja regate i ime organizatora;

(2) da će se natjecanje voditi prema pravilima definiranim u Pravilima jedriličarskih natjecanja (Regatnim pravilima);

(3) popis bilo kojih dokumenata prema kojima će se voditi regata (na primjer, Pravila jedriličarske opreme, do mjere do koje se primjenjuju), navodeći gdje ili kako je svaki od ovih dokumenata ili njegova preslika dostupna;

(4) klase koje se natječu, bilo koji sustav izjednačavanja ili razvrstanja koji će se koristiti i na koje će se klase primjenjivati, uvjete prijave i bilo koja ograničenja prijava;

(5) vremena upisa i signala upozorenja probnog natjecanja (jedrenja), ako je predviđeno, i prvog natjecanja (jedrenja) i sljedećih natjecanja (jedrenja), ako su poznata.

J1.2 Oglas regate mora uključiti bilo koje od sljedećeg što će se primjenjivati i što bi moglo pomoći natjecateljima u odluci o sudjelovanju u regati ili dati druge obavijesti koje će im trebati prije nego upute za jedrenje budu dostupne:

(1) navođenje izmjene bilo kojeg pravila natjecanja, sadržaj izmjena, i da će izmjene u cijelosti biti navedene u uputama za jedrenje (vidjeti pravilo 86);

(2) ograničenje oglašavanja na Kategoriju A ili zahtjev za isticanje reklama na jedrilicama koje organizator odabere i dostavi. (vidjeti ISAF Propis 20) i druge obavijesti u vezi s Propisom 20;

(3) bilo koje zahtjeve klasifikacije kojima moraju udovoljiti neki ili svi natjecatelji (vidjeti pravilo 79 i ISAF Propis 22 Kodeks klasifikacije jedriličara);

(4) za regatu gdje se očekuju prijave iz drugih zemalja, bilo koji nacionalni propis za koji je potrebna prethodna priprema;

(5) postupak prijave ili upisa unaprijed, uključujući pristojbe i bilo koje datume zaključenja prijava;

(6) obrazac prijave, kojeg potpisuje vlasnik ili predstavnik vlasnika,

a sadržajem izriče značenja poput: "Suglasan sam poštivati Pravila jedriličarskih natjecanja (Regatna pravila) i sva druga pravila koja se primjenjuju na ovoj regati";

(7) provjera opreme, postupak premjeravanja ili zahtjeve za

svjedodžbe premjeravanja ili svjedodžbe izjednačavanja ili

razvrstavanja;

(8) vrijeme i mjesto na kojem će biti dostupne upute za jedrenje;

(9) bilo koju izmjenu pravila klase, dopuštenu prema pravilu 87, navodeći posebno svako pravilo i izmjenu;

(10) kurseve koji će se jedriti;

(11) kaznu za prekršaj pravila iz Dijela 2, različitu od kazne dva okreta;

(12) osporavanje pravažalbe prema pravilu 70.4;

(13) sustav bodovanja; ako je drugačiji od Sustava niskih bodova iz Dodatka A, uključujući broj predviđenih natjecanja (jedrenja) i potrebnih natjecanja (jedrenja) za valjanost serije;

(14) nagrade.

J2 SADRŽAJ UPUTA ZA JEDRENJE

J2.1 Upute za jedrenje moraju uključivati sljedeće obavijesti:

(1) da će se natjecanje voditi prema pravilima kako je definirano u Pravilima jedriličarskih natjecanja (Regatnim pravilima);

(2) popis bilo kojih drugih dokumenata kojima se vodi regata (na primjer, Pravila jedriličarske opreme, do mjere do koje se primjenjuju);

(3) raspored natjecanja (jedrenja), klase koje se natječu i vremena signala upozorenja za svaku klasu;

(4) kurs(evi) koji će se jedriti ili popis oznaka iz kojeg će se izabrati kurs i, ako je potrebno, način signaliziranja kurseva;

(5) opise oznaka, uključujući oznake starta i cilja, navodeći redoslijed i stranu s koje ih treba ostaviti i odrediti sve oznake koje se obilaze (vidjeti pravilo 28.1);

(6) opise linije starta i cilja, zastave klasa i bilo koji posebni signal koji će se koristiti;

(7) vremensko ograničenje završavanja, ako postoji; (8) sustav izjednačavanja ili razvrstanja koji će se koristiti, ako postoji, i na koje će se klase primjenjivati;

(9) sustav bodovanja, ako je različit od Sustava niskih bodova u Dodatku A, naveden u cijelosti ili uključen pozivom na Dodatak A, pravila klase ili druga pravila prema kojima se vodi regata. Navesti broj predviđenih natjecanja (jedrenja) i njihov najmanji broj koji treba dogotoviti za valjanost serije.

J2.2 Upute za jedrenje moraju uključivati ono što je ovim pravilom navedeno, kada se primjenjuje:

(1) ograničenje reklamiranja na Kategoriju A (vidjeti ISAF Propis 20) i druge obavijesti u vezi s Propisom 20;

(2) zamjenu pravila iz Dijela 2 pravilima prava puta Međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru ili drugim vladinim pravilima prava puta, vreme(na) ili mjesto(a) gdje će se primjenjivati, i bilo koje noćne signale koje će rabiti regatni odbor;

(3) izmjene pravila natjecanja dopuštene pravilom 86, navodeći posebno svako pravilo i izmjenu (ako se primjenjuje pravilo 86.2, navesti odobrenje);

(4) izmjene nacionalnih propisa (vidjeti pravilo 88);

(5) kada je primjereno, na regati gdje se očekuju prijave iz drugih zemalja, primjerak nacionalnih propisa na engleskom jeziku koji će se primjenjivati;

(6) izmjene pravila klase navodeći posebno svako pravilo i izmjenu;

(7) ograničenja radi nadzora izmjena na jedrilicama kada ih dobavlja organizator;

(8) postupak upisa;

(9) postupak premjeravanja ili provjere;

(10) mjesto(a) službene(nih) oglasne(nih) ploče(a);

(11) postupak izmjene uputa za jedrenje;

(12) zahtjeve sigurnosti, kao što su zahtjevi i signali za sredstva osobne plovnosti, provjera u području startanja, provjera isplovljavanja i uplovljavanja;

(13) zahtjeve izjave;

(14) signale koji će se davati na kopnu kao i mjesto signalne(ih) postaje(a);

(15) područje natjecanja, (preporučuje se karta);

(16) približnu duljinu kursa, približne duljine stranica uz vjetar;

(17) opis područja za koja regatni odbor odredi da su zapreke (vidjeti definiciju Zapreka);

(18) vremensko ograničenje završavanja prve jedrilice, ako postoji i završavanja svih jedrilica osim prve, ako postoji;

(19) davanja vremena;

(20) položaj i bilo koja ograničenja ulaska u područje startanja;

(21) bilo koje posebne postupke ili signale pojedinačnih ili općih opoziva;

(22) brodove koji označuju mjesta oznaka;

(23) bilo koje posebne postupke ili signale za izmjene stranice kursa (vidjeti pravilo 33);

(24) bilo koje posebne postupke skraćenja kursa ili završavanja skraćenog kursa;

(25) ograničenja uporabe brodova podrške, plastičnih bazena, radio uređaja itd.; odlaganja otpada; izvlačenja; pomoći izvana jedrilicikoja se ne natječe;

(26) kazne za prekršaj pravila iz Dijela 2 različite od kazne dva okreta;

(27) izmjenu broja duljina trupa za određivanje zone; prema pravilu 86.1(b)

(28) primjenu pravila 67 ili Dodatka P;

(29) postupak prosvjeda, vremena i mjesto saslušanja;

(30) vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva za saslušanje prema pravilu N1.4(b), ako se primjenjuje;

(31) nacionalni savez kojem se šaljužalbe i zahtjevi kada se zahtijeva pravilom 70.3, i kada je primjereno, osporavanje pravažalbe prema pravilu 70.5;

(32) odobrenje nacionalnog saveza za imenovanje međunarodnog žirija, kada se zahtijeva pravilom 91(b);

(33) zamjenu natjecatelja;

(34) najmanji zahtijevani broj jedrilica koje trebaju doći u područje starta da bi natjecanje (jedrenje) započelo;

(35) kada će i gdje odgođena ili prekinuta natjecanja (jedrenja) tijekom dana biti ponovo jedrena;

(36) morske mijene i struje;

(37) nagrade;

(38) ostale obveze regatnog odbora i jedrilica.