DIO 2

SUSRETANJE JEDRILICA

Pravila iz Dijela 2 primjenjuju se na jedrilice koje jedre u blizini ili upodručju natjecanja i namjeravaju se natjecati, natječu se ili su se natjecale. Međutim, jedrilica koja se ne natječe ne smije biti kažnjena za prekršaj jednog od ovih pravila, osim pravila 23.1.

Kada jedrilica koja jedri prema ovim pravilima susreće plovilo koje prema njima ne jedri, ona mora udovoljavati Međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru (IRPCAS) ili vladinim pravilima prava puta. Ako je navedeno uputama za jedrenje, IRPCAS pravila prava puta ili vladina pravila prava puta zamjenjuju pravila iz Dijela 2.