5 ANTI-DOPING

Natjecatelj mora udovoljavati Svjetskom Anti-Doping kodeksu, pravilima Svjetske Anti-doping agencije i ISAF Propisu 21, Antidoping kodeks. Kod navodnog ili stvarnog prekršaja ovog pravila postupa se prema Propisu 21. On ne smije biti temelj za prosvjed i pravilo 63.1 se ne primjenjuje.