POGLAVLJE B SASLUŠANJA I ODLUKE

63 SASLUŠANJA

63.1 Uvjet za saslušanje

Jedrilica ili natjecatelj ne smiju biti kažnjeni bez saslušanja, osim kako je predviđeno pravilima 30.2, 30.3, 67, 69, A5 i P2. Odluka o ispravku ne smije se donijeti bez saslušanja. Odbor za prosvjede mora saslušati sve prosvjede i zahtjeve za ispravak dostavljene uredu regate, osim ako ne odobri povlačenje prosvjeda ili zahtjeva.

63.2 Vrijeme i mjesto saslušanja; Vrijeme strankama za pripremu

Sve stranke u saslušanju mora se obavijestiti o vremenu i mjestu saslušanja, podaci o prosvjedu ili zahtjevu za ispravak moraju im biti dostupni, i mora im se dopustiti razumno vrijeme pripreme za saslušanje.

63.3 Pravo nazočnosti

(a) Stranke u saslušanju ili njihovi predstavnici, imaju pravo nazočiti tijekom saslušanja svih dokaznih postupaka. Kada se prosvjedom tvrde prekršaji pravila iz Dijela 2, 3 ili 4, predstavnici jedrilica morali su biti na jedrilici u vrijeme incidenta, osim ako odbor za prosvjede ima dobar razlog za drugačiju odluku. Bilo koji svjedok, osim člana odbora za prosvjede mora biti isključen, osim kada iznosi dokaze.

(b) Ako stranka u saslušanju prosvjeda ili zahtjeva za ispravak ne dođe na saslušanje, odbor za prosvjede može unatoč tome riješiti prosvjed ili zahtjev. Ako je stranka bila neizbježno odsutna, odbor može ponovno otvoriti saslušanje.

63.4 Zainteresirana stranka

Član odbora za prosvjede koji je zainteresirana stranka ne smije dalje sudjelovati u saslušanju, ali se može pojaviti kao svjedok. Članovi odbora za prosvjede moraju objaviti bilo koji mogući osobni interes čim ga postanu svjesni. Stranka u saslušanju koja vjeruje da je član odbora za prosvjede zainteresirana stranka mora prigovoriti čim je prije moguće.

63.5 Valjanost prosvjeda ili zahtjeva za ispravak

Na početku saslušanja odbor za prosvjede mora prikupiti dokaze koje drži nephodnim, da bi odlučio udovoljava li prosvjed ili zahtjev za ispravak svim zahtjevima. Ako je udovoljeno svim zahtjevima, prosvjed ili zahtjev za ispravak je valjan i saslušanje se mora nastaviti. Ako nije, odbor mora proglasiti prosvjed ili zahtjev nevaljan i zaključiti saslušanje. Ako se prosvjedovalo prema pravilu 60.3(a)(1), odbor mora također utvrditi jesu li ozljeda ili ozbiljna šteta nastale u dotičnom incidentu. Ako nisu, saslušanje se mora zaključiti.

63.6 Prikupljanje dokaza i utvrđivanje činjenica

Odbor za prosvjede mora prikupiti dokaze od stranaka u saslušanju i njihovih svjedoka te ostale dokaze koje drži neophodnim. Član odbora za prosvjede koji je uočio incident može iznositi dokaze. Stranka u saslušanju može postavljati pitanja bilo kojoj osobi koja iznosi dokaze. Odbor tada mora utvrditi činjenice na kojima temelji svoju odluku.

63.7 Nesuglasje između Oglasa regate i Uputa za jedrenje

Ako postoji nesuglasje između pravila u oglasu regate i uputama za jedrenje koje se mora riješiti prije nego odbor za prosvjede može donijeti odluku u prosvjedu ili zahtjevu za ispravak, odbor mora primijeniti pravilo za koje je uvjeren da će osigurati najpošteniji ishod za sve oštećene jedrilice.

63.8 Prosvjedi između jedrilica u različitim natjecanjima (jedrenjima)

Prosvjed među jedrilicama koje jedre u različitim natjecanjima (jedrenjima) koja vode različiti organizatori mora saslušati odbor za prosvjede prihvatljiv tim organizatorima.