30 KAZNE NA STARTU

30.1 Pravilo zastave I

Ako je bila istaknuta zastava I, i ako se bilo koji dio trupa jedrilice, posade ili opreme nalazi na strani kursa linije starta ili jednog od njezinih produžetaka tijekom zadnje minute prije njezinog signala starta, jedrilica mora nakon toga odjedriti od strane kursa preko jednog od njezinih produžetaka na predstartnu stranu prije startanja.

30.2 Pravilo zastave Z

Ako je bila istaknuta zastava Z, niti jedan dio trupa jedrilice, posade ili opreme ne smije biti unutar trokuta određenog krajevima linije starta i prvom oznakom tijekom zadnje minute prije njezinog signala starta. Ako je jedrilica prekršila ovo pravilo i prepoznata je, mora dobiti, bez saslušanja, bodovnu kaznu od 20% izračunatu prema pravilu 44.3(c). Ona mora biti kažnjena čak iako se natjecanje (jedrenje) ponovi ili ponovno starta, ali ne smije biti kažnjena ako je natjecanje (jedrenje) odgođeno ili prekinuto prije signala starta. Ako je isto tako prepoznata tijekom sljedećih pokušaja starta istog natjecanja (jedrenja), mora dobiti dodatnu bodovnu kaznu od 20%.

30.3 Pravilo crne zastave

Ako je crna zastava bila istaknuta, niti jedan dio trupa jedrilice, posade ili opreme ne smije biti unutar trokuta određenog krajevima linije starta i prvom oznakom tijekom zadnje minute prije njezinog signala starta. Ako je jedrilica prekršila ovo pravilo i prepoznata je, mora biti diskvalificirana bez saslušanja, čak iako se natjecanje (jedrenje) ponovi ili ponovno starta, ali ne smije biti kažnjena ako je odgođeno ili prekinutoprije signala starta. Ako je signaliziran opći opoziv ili je natjecanje (jedrenje) prekinuto nakon signala starta, regatni odbor mora istaknuti njezin broj na jedru prije sljedećeg signala upozorenja tog natjecanja (jedrenja), i ako se natjecanje (jedrenje) ponovi ili ponovno starta ona ne smije u njemu jedriti. Ako to učini, njezina diskvalifikacija ne smije se isključiti u izračunu njezinih ukupnih bodova serije.